Salı, 03 26th

Perşembe, 13 Ekim 2016 01:52

Tatvan Yaşam AVM Özelleştirme İlanı

Tatvan Yaşam AVM Özelleştirme İlanı (PDF Formatında indirmek için tıklayınız.)

 

                                                                           

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI                                   ADÜAŞ

 

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖZELLEŞTİRME İLANI

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen varlıklar,satışyöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

 

 

SIRA

İhale Konusu Varlık

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

1

Grup Bilecik Taşınmazları: Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 1 parsel (664,00 m2), 735 ada 2 parsel (671,00 m2), 735 ada 3 parsel (702,00 m2), 735 ada 5 parsel (610,00 m2) ve 736 ada 11 parsel (544,00 m2)

30.000.-

1.000.-

 

15.11.2016 10:00

 

2

Afyon ili, Merkez ilçesi, Karaman Mahallesi, 361 ada 5 parseldeki 75 no.lu bağımsız bölümdeki 1/2 oranındaki hisse.

7.500.-

200.-

16.11.2016 10:00

3

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7930 ada, 1 parsel (3.276,00 m2)

50.000.-

500.-

18.11.2016 10:00

4

Samsun ili, Terme ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 113 ada, 59 parsel  (33.943,63 m2)

10.000.-

200.-

22.11.2016 10:00

5

Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Asarağaç Mahallesi, 286 ada, 2 parselde 1258/2400 oranındaki hisse (570,67 m2)

25.000.-

500.-

23.11.2016 10:00

6

Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sahil Mahallesi, 306 ada 1 parseldeki 5.303,69 m2 yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki 6 katlı betonarme bina (Yaşam AVM).

2.000.000.-

 

1.000.-

 

25.11.2016 10:00

1-   İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2-   İhale konusu varlıklardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla varlık için de teklif verilebilir. 1. sırada yer alan varlıkların (Grup Bilecik Taşınmazları) tamamı için tek teklif verilecektir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3-   İhale konusu varlıklar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarihine kadar kapalı zarf içerisinde, 6. sıradaki varlık hariç  ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine, 6. sıradaki varlık için hazırlanan teklifler ise ADÜAŞ’ın sermayesinin tamamının ait olduğu Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş-Ankara adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-   İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Varlık, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5-   Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

6-   ADÜAŞ son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7-   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8-   İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı ve işletme hakkının verilmesi yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9-    İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

Okunma 3857 defa Son Düzenlenme Perşembe, 13 Ekim 2016 02:41

İletişim

  • Adres: Tuğ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Sokak Tatvan Belediyesi Merkez Tatvan / BİTLİS
  • Tel: (0 434) 827 52 00
  • Fax: (0 434) 827 52 12
Buradasınız: Anasayfa GÜNCEL İhaleler Tatvan Yaşam AVM Özelleştirme İlanı